dr n. med. Marcin Kopka

dr n. med. Marcin Kopka pracuje w Klinice Neurologii oraz Poradni Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Uzyskał specjalizację z neurologii w 2008 roku, a w 2012 obronił pracę doktorską.

Bierze czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych dotyczących neurologii.

Jest autorem kilkunastu doniesień w czasopismach polskich oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze doktora koncentrują się na migrenie, padaczce oraz możliwości stosowania biofeedbacku w leczeniu schorzeń neurologicznych.

Miejsce pracy i pełniona funkcja:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ; adiunkt w Klinice Neurologii.

SPECJALIZACJE:

  • neurologia